About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

دسته: کانتینر

برای کسب و کارتان جا ندارید؟ از کانتینر استفاده کنید

اگر دنبال جایی برای کسب و کارتان می گردید که ابعاد و اندازه مشخص و مدولاری داشته باشد و بتوانید یک فضای جمع و جور خوبی برای فعالیت های کاریتان داشته باشید، بد نیست به خرید کانتینر هم فکر کنید. در این بازار نابسامان و کرایه ها و هزینه های بالا، راه اندازی یک کسب […]

 نقش کانتینر SecuraCam در حمل و نقل بین المللی

در حمل و نقل بین المللی امنیت کانتینرها همواره در دنیای لجستیک دارای اهمیت بوده و از طریق استانداردسازی‌های مختلف مانند ISO 1496-1 قالب‌بندی و تعریف‌شده است. یک کانتینر حمل و نقل دارای مهروموم‌های مختلفی دارد که برخی از آنها بر اساس استاندارد و سایر آنها برای امنیت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. کانتینر SecuraCam […]

۱۱ کانتینر رایج در دنیا

حدود ۹۰ درصد از محموله های جهانی توسط کشتی ها جابه جا می شود. برای جانمایی چنین حجم بزرگی از کالا، انواع مختلفی از کانتینرهای حمل و نقل به وجود آمده اند که هر کدام برای اهداف متفاوتی  مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله ۱۱ نوع رایج کانتینرهای حمل و نقل و راهکارهای […]