About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: SecuraCam

 نقش کانتینر SecuraCam در حمل و نقل بین المللی

در حمل و نقل بین المللی امنیت کانتینرها همواره در دنیای لجستیک دارای اهمیت بوده و از طریق استانداردسازی‌های مختلف مانند ISO 1496-1 قالب‌بندی و تعریف‌شده است. یک کانتینر حمل و نقل دارای مهروموم‌های مختلفی دارد که برخی از آنها بر اساس استاندارد و سایر آنها برای امنیت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. کانتینر SecuraCam […]