About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: تحویل در محل

تحویل در محل (DAP) در حمل و نقل بین المللی

تحویل در محل یکی از قانون های بازرگانی بین المللی است. این نوع تحویل به هر شکلی از حل و نقل دریایی، زمینی یا چندگانه قابل اجراست و در آن فروشنده، مسئول تحویل کالاها و آماده بودن برای تخلیه بار در مقصد مورد نظر است. بیشتر اوقات، محل تخلیه بار همان محل کسب و کار […]