About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: سازمان بین المللی دریانوردی

درباره سازمان بین المللی دریانوردی چه می‌دانید

سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد است که مسئولیت بهبود ایمنی و امنیت حمل و نقل دریایی بین المللی و جلوگیری از آلوده کردن دریاها و اقیانوس‌ها توسط کشتی‌ها را بر عهده دارد. همچنین مسئولیت حقوقی و جبران خسارت و تسهیل ترافیک دریایی بین المللی نیز دخالت دارد. سازمان بین […]