About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: روش های حمل و نقل کالا

29 فروردین 1402 BRD Shipping بدون دیدگاه

NVOCC در حمل و نقل دریایی چیست؟

NVOCC را می توانیم یک حامل اقیانوسی در نظر بگیریم. در این روش محموله شما بدون استفاده از کشتی حمل خواهد شد. در واقع می توانیم بگوییم که روش NVOCC فضای حمل و نقل را از شرکت های حمل مشترک کشتی ها می خرد و دوباره و به صورت مجدد به فرستنده ها می فروشد. […]