About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: مخترع کانتینر

صنعت حمل و نقل کانتینری چگونه شکل گرفت؟

ایده حمل و نقل محصولات در کانتینر ( جعبه های بزرگ مستطیلی) از زمانهای بسیار دور به وجود آمد. یونانیان باستان از خمره های مهر و موم شده یا آمفورا برای انتقال روغن یا مشروبات استفاده می کردند. در فرهنگ های بعدی از تنه های بزرگ درخت برای حمل اشیاء قیمتی روی کشتی های بادبانی […]