About Us

ما بنیان گذاران بیکران راه دریا همواره بر این باور بوده و هستیم، که بالاترین ارزشی که می توان به صاحبان کالای تجاری در مسیر حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای هدیه کرد، آسودگی خیالی است که تنها با خلق اعتماد و اطمینان در ذهن او متولد می شود.

Contact Us

برچسب: بزرگترین کشتی باربری جهان

بزرگترین کشتی باربری جهان

MSC Gülsün، کلاس جدیدی از کشتیهای باربری و جز پیشگامان نوآوری کشتی سازی است که عملکرد زیست محیطی را در اولویت قرار می دهد. MSC در حال حاضر بزرگترین کشتی حمل و نقل کانتینری است که کمترین اثر کربن را به دلیل طراحی منحصر به فرد خود در آب ها دارد. این کشتی باربری در […]